Israel jakter på russiske krysser-raketter i Libanon

Israelske, militære talsmenn har bekreftet at kraftige, russiske krysserraketter av typen Yakhont (P-800 Oniks) er levert til Hezbollah-islamistene i Libanon. Dette er langtrekkende raketter som kan nå det meste i Israel, og som Hezbollah synes å fremføre forsyninger til i disse dager, gjennom Syria. Raketten, som opprinnelig er en land-til-sjø-rakett, har så stor rekkevidde at den teoretisk sett kan nå Israels atomanlegg i Dimeno, det israelske landforsvarets hovedbase i Tel Aviv, samt strategiske kraftanlegg og militære flybaser.

Rakett med 50 km rekkevidde

Yakhont-raketten kan avfyres fra land, sjø, luft og fra ubåt. Med sin rekkevidde på over 50 kilometer og et fremre sprenghode på hele 750 kilo er dette en farlig rakett, som i NATO er kjent under betegnelsen SS-N-26 “Strobile”. Det kan være deler til nevnte rakett Israel nylig har slått ut på en militærflybasen Mezzeh vest for sentrum av Damaskus for få dager siden.

Hvorfor det syriske Assad-regimet og dets russiske mentorer tillater våpensystemer av denne typen å havne i hendene på Hezbollah-islamister i Libanon kan en bare spekulere i. Sikkert er det at disse rakettene er ment for Israel, på linje med titusener av andre raketter som nå befinner seg i det sørlige Libanon, under Hezbollahs kontroll. Like sikkert er det at så avanserte raketter krever spesialtrening der også russere har vært med i oppløpet. Fra Israels side er det tidligere uttrykt bekymringer over at “våpen for masseødeleggelser” – er levert Hezbollah via Syria.

Talsmenn for Hezbollah avviser i følge Jerusalem Post fredag alle rykter om at den libanesiske islamist-organisasjonen har lovet russerne at de skulle avstå fra rakettangrep på Israel. Det ligger egentlig en iboende motsetning i dette, all den tid Hezbollah allerede har fått tilgang på svært avanserte, kostbare og langtrekkende russiske raketter av typen Yakhont. Krysser-raketter i dette formatet kan rett og slett ikke leveres Hezbollah uten at Putin-Russland er på det rene med hva som skjer.

En eneste rakett mot Israel vil utløse krig

Dersom en eneste krysserrakett av typen Yakhont skulle komme inn mot israelsk luftrom ville dette ene tilfellet være nok til å utløse et ragnarokk i Libanon: Israel vil slå tilbake øyeblikkelig og lamme det som måtte være av baser, siloer og bunkere for langtrekkende raketter – i en like stor som samordnet operasjon. Det er ingen som sitter med fingrene i ørene i Israel og venter på at krysserraketter skal brukes som terrorvåpen i hendene på islamister i Libanon. Slike eventualiteter vil bli slått ut før rakettene avfyres, som et prinsipp. Skulle noe glippe, og en slik rakett ramme et mål på israelsk side, er den neste Libanon-krigen et faktum helt samtidig. Bakmenn i dagens Syria kan ha behov for å nøre opp om en slik utvikling for å få fokus bort fra særdeles brutal russisk krigføring mot sivile områder i Syria og ikke minst syriske opposisjonsstyrker. Det knytter seg usikkerhet til hva Putin-Russland egentlig mener å oppnå med sin omfattende, offensive krigføring i Syria, og om det kritisk sett vil stoppe der? Et rakettsystem av typen Yakhont kan ikke flyttes gjennom dagens Syria uten at regimets ledere er kjent med det. Siden diktator Bachar Assad samarbeider så tett med leverandørene av krysserraketten, er det utenkelig at en fra russisk side ikke er kjent med hvor en del slike raketter har tatt veien: Til Hezbollah-islamister i Libanon.

Roy Vega

10. desember 2016