Ildspåsetterne vaskes vekk av høljregn i Israel

Ildspåsetterne i Israel ble brått vasket bort onsdag: Etter måneder med tørke er regndråper veldig mye verd, i et land der grøde og vekst i bokstavelig forstand betyr mye for livskvaliteten. Ikke minst takket være effekten i verdens mest avanserte vanningsanlegg, fordelere og dreneringssystem der selv små vannmengder gjør stor forskjell – ut over store landområder. Men mest av alt var det akutt behov for regn på grunn av mordbrannene som har herjet landet. – Men alt vannet som nå kommer, og som vil fortsette resten av uken, er slett ikke problemfritt det heller, hevder forskerne.

Israelere flest har bedt intenst om regn de siste dagene, som kunne befri dem fra mordbranner og andre branntilløp som kom som følge av ekstrem tørke og vind. Professor Leah Wittenberg ved universitetet i Haifa sier at jordsmonnet i Haifa-området er slik at tørken har gjort overflaten hard. Slik kan vannmengdene faktisk skape nye problemer: -Regnet som kommer renner ikke ned i jorden, men finner sine egne veier og gir flomskader, mens aske blir til en slags grøt av forurensning og tetter igjen avløp. I mer åpne områder renner regnvannet rett ned i bakken, og der får de ikke de samme problemene, sa professor Wittenberg til israelske medier tirsdag.

Resten av uken er det meldt “stormregn” i Israel. Dette er et hebraisk uttrykk for det vi på godt norsk kaller høljregn – som kommer med sterk vind, og omvendt. Likevel, israelere flest setter stor pris på regnet som nå kommer. Dette, selv om det nok kommer en god del flomskader i dagene som kommer. Sikkert er det at ildpåsetternes relative suksess fikk en brå avslutning onsdag 30. november. Til nå er flere titalls personer pågrepet av politiet, mistenkt for ildspåsettelser. En antar at omkring halvparten av brannene som nå har herjet over hele landet er påsatt. Men statistikken er fortsatt diffus.

Roy Vega,

30. november, 2016