Putin-Russland øker trykket i Syria

Det er nå helt på det rene at russiske jagerfly har tatt i bruk sine nye, avanserte lanserstyrte og fjernstyrte raketter – såkalte “smartbomber” i og utenfor Aleppo i Syria. Det dreier seg om raketter med særlig stor sprengstraff der lufttrykket alene gir svært store ødeleggelser på bygningsmasse og mennesker, i kombinasjon med et regn av splinter i vid omkrets.

Den russiske raketten KAB-500 OD (se bildet) er med i serien av nye, kostbare og avanserte raketter og som nå ved flere anledninger er brukt også i sterkt befolkede områder i Syria; stadig for å slå ned på opposisjonsstyrker som utfordrer Assad. I denne serien av raketter er det også raketter øremerkede for kraftige betongbunkere.

Så intenst som russiske jagerfly er og har vært i bruk i Syria, og nå de siste månedene mot Aleppo, blir det stadig mer at Putin-Russland stadig øker trykket, ikke bare for å støtte en stadig mer utsatt syrisk dikator, men også i et maktspill der det politiske sirkuset i Washington utnyttes for alt hva det er verd på den storpolitiske arena.

Ny bakkeoffensiv i Aleppo 27. september

Syriske bakkestyrker fra Assads hær angrep tirsdag formiddag (27.september) på fire fronter inn mot Aleppos østlige bydeler. Assads egen spesialsstyrke, “Tigerne” rykker fram med sine lett pansrede kjøretøyer, men mange iranske soldater og en rekke leiesoldater fra Irak er også med på det voldsomme oppløpet. Det er ventet at russiske jagerfly også kommer sterkere inn som støtte til den nye og ekstremt brutale offensiven i Aleppo. Her skilles det overhodet ikke mellom sivile og militære mål, uten at det utløser moralske anfektelser i norske medier.

Ved å samkjøre med Iran og iranske styrker, shiamuslimske leisoldater fra Irak og Hezbollah-islamister i Libanon og Syria vil elevene av blod i Syria gradvis styrke Assads og Putin-Russland posisjon. Slik har Vladimir Putin lite å tape på å bare øke trykket mot opprørere og sivile områder der opprørerne står sterkest i dagens Syria. For Israel er dette en foruroligende utvikling, da uforutsigbarheten i det store naboladet øker i takt med den menneskelige tragedien. Samtidig står USA svekket etter en presidentvalgkamp som er helt enestående i amerikansk historie, og som klart undergraver USAs respekt og integritet internasjonalt.

R.Vega