Assad-regimet og Putin-Russland med nye angrep på Aleppo

Russiske fly og syriske bakkestyrker med artilleri og stridsvogner angriper nå igjen sivile bydeler i den allerede sterk krigsherjede byen Aleppo. Flere hundre iranske elitesoldater er også med i kampene inne i byen, sammen med Assads styrker.

Det syriske Assad-regimet har med betydelige russisk flystøtte erklært at det nå kommer enda en voldsom offensiv mot den sterkt ødelagte byen, som er Syrias største by. Mellom 200 000 og 300 000 mennesker er nå mer eller mindre isolerte inne i byen. Siden onsdag kveld, og med enda mer styrke i angrepene fra syrere og russere natt til fredag, skal en rekke mennesker igjen ha mistet livet. Mange er skadet i den allerede sterkt ødelagte, syriske storbyen. Den ukelangte våpenhvilen ble stort sett brukt til å omdisponere og konsentrere større bakkestyrker i den syriske hæren, som nå gjør nye, brutale fremstøt mulig sammen med russiske jagerfly.

I et intervju med en utsending fra det amerikanske nyhetsbyrået Associated Press i Damaskus, har president Bashar Assad nå uttalt at han ikke vil ta noe hensyn til hva USA måtte si og ønske. – De sier en ting om morgenen og gjør det stikk motsatte om kvelden, sier Assad, og fnyser åpent av Obama-administrasjonen.

Forhandlinger havarerte

Kunngjøringen fra den syriske regjeringshæren om offensiven kom helt samtidig med at den russiske utenriksministeren, Sergej Lavrov og USAs utenriksminister John Kerry – hver på sin side av forhandlingsbordene i New York – kunne konstatere at nye forsøk på våpenhvile har strandet. Kerry kom etter de harde forhandlingene med meget sterk kritikk av Putin-Russland i amerikanske medier. I Washington mener Obamas administrasjon at Putin har en agenda som nå bare rulles ut i Syria og Midtøsten forøvrig, med lite hensyn til sivilbefolkningen som rammes hardt.

USA svekket av valg-polarisering?

Etter at USA stadig oppfattes som svekket av en turbulent og sterkt polariserende valgkamp, har Putin-Russland og Iran stadig festet grep i Syria. Betydelige russiske marinestyrker er også i beredskap i Middelhavet, i det som synes å utgjøre nok et forsøk på å eskalere konflikten i den hensikt å redde Assad-regimet, som den mulige sterke part foran nye forhandlinger der USA blir involvert. EU er også splittet, etter at en rekke europeiske land er polariserte; blant annet gjennom press fra nye, organiserte flyktningestrømmer over Middelhavet.
Nå har det fra russisk side kommet nytt press mot de baltiske landene, Finland og Sverige. Den internasjonale sikkerhetspolitiske temperaturen har økt, samtidig som den stadig like uløste konflikten i Syria igjen illustrerer at FNs organer blir parkerte, der verdensorganisasjonen entydig burde vært på banen med full styrke for lenge siden. Brutaliteten i det russisk-syriske angrepet mot Aleppo i Syria gjennom flere måneder, understreker et så brutalt uttrykk isolert sett at tanken på fortsettelsen er foruroligende.