Ny Israel-forening bygges opp fra Trondheim

Konturene av en ny Israel-forening i Norge lå i lufta allerede etter at kampanjestormere forsøkte å få hele universitetet i Trondheim, NTNU, med på boikott av Israel i 2009. Det kom aldri til noen boikott, takket være betydelig, nasjonal og internasjonal mobilisering mot dette underlige oppløpet. Men det viste seg etter hvert vanskelig å få fulgt opp all fokus, all interesse og ikke minst engasjement som kom inn til Israels fordel i sakens anledning. Siden har flere kjent og følt på behovet for en ny og frittstående – landsdekkende – vennskapsforening med base nettopp i Trondheim. Og nå begynner sannelig boikott-aktivistene i den politiske undergrunnen i Trondheim å røre på seg igjen.

Torsdag 17. november vedtok Trondheim bystyre et boikott-vedtak rettet mot Israel, der kampanje-nettverk fikk full uttelling. Hele den retoriske oppstillingen fra den internasjonale boikott-lkampanjen ble i sakens anledning gjengitt ord for ord i Adresseavisen. Uten en kritisk linje i Israels favør.

At det klart burde være plass for en ny og offensiv vennskapsforening i Trondheim og i landet forøvrig – som har med den jødisk-kristne arven i sin rot og formålsparagraf – er en del av ideen og intensjonen som kommer med i den videre oppbyggingen. Det bygges altså opp en forening for Trondheim med omland, og så en forening som skal dekke hele landet – med avleggere ut i distriktene. Føler du deg kallet til å etablere en lokalforening i ditt distrikt, sitter det folk i Trøndelag og hjelper det i gang!

Israel-foreningen har nå vokst opp og fram, fra en forsiktig begynnelse sommeren 2016. I løpet av 2017 bygges et større og livskraftig forening opp i Trondheim. Ikke bare en regional Israel-forening i Trøndelag, men som skal favne hele Norge.

Den nye foreningen blir et offensivt, friskt og engasjerende supplement til eksisterende foreninger, med spesiell fokus på mediedekning og mer eller mindre maskerte boikott-kampanjer, også med egne medarbeidere som leverer ferskt nyhets- og aktualitetsstoff om og fra Israel og Midtøsten foreøvrig. Som kjent svikter det meste av dominerende norske medier, med en innarbeidet enøyd nyhetsdekning.

Ut over dette vil det dreie seg om møter, foredrag, kurs, reiser og mye mer. Kort sagt, det blir mye aktivitet og vi trenger din støtte!

Meld deg inn som medlem! Kun kr. 100.- ut året 2016. (Klikk gjerne på “Medlemsknappen” på websiden vår).

Ved å trekke sammen blir vi sterkere. Vi har direkte forbindelse til Israel, døgnet rundt, og lover å formidle informasjon offensivt ut til Israel-venner fra landsende til landsende.